Илмий мактабларимиз

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Қаландар Хаджаевич Абдурахмонов “Меҳнат иқтисодиёти” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор Қ.Х. Абдураҳмонов 12 та фан доктори, 18 та фан номзодига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Абдулатиф Абдуғаниев “Аграр соҳа иқтисодиёти” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор А. Абдуғаниев 6 та фан доктори, 19 та фан номзодларига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Фалсафа фанлари доктори, профессор

Профессор Бекдавлат Бегалиевич Алиев “Жамият демократлашувининг маънавий, ижтимоий, ҳуқуқий ва сиёсий муаммолари” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи файласуф олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор Б.Б. Алиев 2 та фан доктори, 8 та фан номзодларига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Раимжон Хакимович Алимов “Ўзбекистон иқтисодиётида инвестицияларнинг тармоқлараро тақсимланишини эконометрик моделлаштириш” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор Р. Х. Алимов 6 та фан номзодига илмий раҳбарлик қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Гулчехра Назаровна Ахунова “Маркетинг ва менежмент” йўналишидаги  илмий мактаб яратган етакчи иқтисодчи олима ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда профессор Г.Н. Ахунова 2 та фан номзодига илмий раҳбарлик қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Жамол Жалолович Жалолов “Ташқи иқтисодий фаолият ва маркетинг” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор Ж. Ж. Жалолов 12 та фан номзодларига илмий раҳбарлик қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Шавкат Нуритдинович Зайнутдинов “Менежмент, меҳнат ва ишлаб чиқаришни ташкил этиш” йўналишида  илмий мактаб яратган етакчи иқтисодчи  олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор Ш. Зайнутдинов 2 та фан доктори, 10 дан ортиқ фан номзодига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Анвар Эгамқулович Ишмухамедов “Макроиқтисодиёт” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи танилган иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор А.Э. Ишмухамедов 3 та фан доктори, 30 та фан номзодларига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Психология фанлари доктори, профессор

Профессор Васила Маманосировна Каримова “Ижтимоий психология, этнопсихология” йўналишидаги  илмий мактаб яратган етакчи руҳшунос  олима ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда профессор В.М. Каримова 1 та фан доктори, 15 та фан номзодларига илмий раҳбарлик қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Носир Махмудович Махмудов “Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни моделлаштириш ва макроиқтисодий кўрсаткичларни прогнозлаштириш” йўналишида илмий мактаб яратган етакчи, иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу мактабда профессор Н. М. Махмудов 1 та фан доктори, 11 та фан номзодига илмий раҳбарлик қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Бахтиёр Таджиевич Салимов “Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан тартибга солиш ва жаҳон аграр ва озиқ-овқат бозорларига интеграцияси” йўналишидаги илмий мактаб яратган етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда профессор Б. Т. Салимов 2 та фан номзодига илмий раҳбарлик қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Биология фанлари доктори, профессор

Профессор Суръат Акрамович Салихов “Ўзбекистон Республикасидаги истиқболли ўсимлик турлари ва навлари ҳамда қайта ишлаш саноат чиқинди хомашё ресурсларини озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида фойдаланиш, чиқитсиз технологиялар яратиш, меъёрий-техник ҳужжатлар тузиш” йўналишидаги  илмий мактаб яратган  етакчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор С. А. Салихов бир нечта фан номзодига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Турсун Шодиев “Иқтисодий математик усуллар ва моделлар, эконометрика” йўналишдаги йирик илмий мактаб яратган, нафақат республикамизда, балки чет элларда ҳам танилган иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда  профессор Т. Шодиев 5 та фан доктори, 34 та фан номзодига илмий раҳбарлик  қилиб, илмий педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Иқтисод фанлари доктори, профессор

Профессор Шерқул Шодмонович Шодмонов “Иқтисодиёт назарияси” йўналишида илмий мактаб яратган етакчи иқтисодчи олим ҳисобланади. Ушбу йирик мактабда профессор Ш. Ш. Шодмонов 3 та фан доктори, 16 та фан номзодларига илмий раҳбарлик қилиб, илмий-педагогик кадрлар тайёрлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.

Академик, иқтисод фанлари доктори, профессор

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, иқтисод фанлари доктори, профессор  Саидаҳрор Саидаҳмедович Ғуломов, нафақат республикамизда, балки чет элларда ҳам иқтисодиёт, ахборот-коммуникация технологиялари, эконометрика, инновацион иқтисодиётни моделлаштириш ва унда ахборот технологияларининг ўрни ҳамда иқтисодий кибернетика фанлари бўйича йирик илмий мактаб яратиб, танилган иқтисодчи олим ҳисобланади.