Журналнинг бўлимлари

1 Банк-молия тизими
2 Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
3 Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
4 Инвестициялар ва инвестицион фаолият
5 Инновацион менежмент
6 Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
7 Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
8 Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
9 Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
10 Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
11 Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
12 Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
13 Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
14 Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
15 Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
16 Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
17 Педагогика ва педагогик технологиялар
18 Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
19 Туризм ва хизмат кўрсатиш
20 Халқаро иқтисодий муносабатлар