Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№3, 2022 йил май-июнь
Махмудов А.Н. Саноат корхоналарида харажатларни маҳсулот таннархига тақсимлаш методологиясини такомиллаштириш истиқболлари (933 KB)
№2, 2022 йил март-апрель
Эргашева М.Ш. Суғурта ташкилотларида молиявий хисоботларни тузиш муаммолари ва ечимлари (396 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Мирсодиқов А.Т. Қурилиш соҳаси логистик занжирларида харажатларни бошқариш механизмини такомиллаштириш (529 KB)
Маннапова Р.А. Хизматлар соҳасида бошқарув ҳисобини ташкил этиш масалалари (364 KB)
Абдусаломова Н.Б. Бизнес жараёнлари ва уларни ҳисобга олишни тaкoмиллaштириш (433 KB)
№6, 2021 йил ноябрь-декабрь
Саидакбаров Х.А. Акционерлик жамиятларда молиявий ҳисоботларнинг ҳалқаро стандартларига ўтишда 7-МҲҲС тавсифининг ўзига хос жиҳатлари (394 KB)
Илхамов Ш. И. Ички аудитни ташкил этиш концепцияси (400 KB)
Махсудов Б. Ю.,
Ғиёсов И.К.
Бухгалтерия ҳисобининг ижтимоий табиати: муаммолар ва қарама-қаршиликлар (378 KB)
Бабажанов А.Р.,
Султонов Н.А.,
Хожиев Қ.М.,
Шаропов Р.Н.
Ерларнинг миқдорий ҳисобини юритишда уларни хатловдан ўтказишнинг афзалликлари (413 KB)
№5, 2021 йил сентябрь-октябрь
Зайнутдинов И.С. Молиявий активларни самарали бошқариш орқали корхоналар молиявий ҳолатини яхшилаш йўллари (369 KB)

Pages