Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш

№3, 2022 йил май-июнь
Дехканова Н.Ш. “Узкимёсаноат” АЖ иновацион-инвестицион моддий-техник базасини такрор ишлаб чикариш механизми (1007 KB)
№2, 2022 йил март-апрель
Хотамов И.С.,
Хидиров Т.Қ.
Озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари иқтисодий самарадорлигини ошириш (289 KB)
Закирова У.М. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги тармоғидаги таркибий ўзгаришлар ва уларни иқтисодий-статистик таҳлили (401 KB)
Амонов М.О. Тадбиркорлик фаолиятининг ҳудуд ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги салмоғи (Сурхондарё вилояти мисолида) (441 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Тухтаев А.Х. Трансформация жараёнларининг кимё саноати ривожланишига таъсири (387 KB)
Хакимов З.А. Саноат кластерлари самарадорлигини таъминловчи омиллар тизими (504 KB)
Саидов М.С. Энергия хавфсизлиги таъминлашда соҳада бошқарув самарадорлигини ошириш йўллари (977 KB)
№6, 2021 йил ноябрь-декабрь
Тургунов Х.Л. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш имкониятлари ва муаммолари (524 KB)
Сотволдиев Н.Ж. Озиқ-овқат бозорининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти ва вазифалари (371 KB)
Samiyeva G.T. Dehqon xo‘jaliklarini tadqiq etishning nazariy asoslari (633 KB)

Pages