Педагогика ва педагогик технологиялар

№4, 2021 йил июль-август
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Касбий таълимда гуманитар фанларни ўқитиш учун рақамли технологияларни қўллаш (326 KB)
№3, 2021 йил май-июнь
Алимардонов И.М.,
Абдуллаев М.К.,
Ризаева Ф.Х.
Рақамли технологиялардан таълим тизимида самарали фойдаланиш (311 KB)
№6, 2021 йил ноябрь-декабрь
Муратова М.Н.,
Ходжикулова Ш.Н.
Чет тилларини ўқитишда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг замонавий тенденциялари таҳлили (339 KB)
Кузикулова Д.М. Француз тилини ўқитишда замонавий рақамли таълим ресурсларидан фойдаланиш (319 KB)
№1, 2021 йил январь-февраль
Ҳамраева С.Н. Фикрлаш дизайни – бу инновацияларни шакллантириш ва ривожлантиришнинг самарали усули (409 KB)
№6, 2020 йил ноябрь-декабрь
Мусаханова Г.М. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантириш педагогик муаммо сифатида (337 KB)
Ҳакимова М. Ф.,
Лутфуллаева Н.Х.
Инсон капитали: ижтимоий ва психологик ривожланиш йўллари таҳлили (397 KB)
№2, 2018 йил март-апрель
Тожибоева Д. Иқтисодий фанларни ўрганишда «танқидий назар» методини қўллаш (340 KB)
№1, 2018 йил январь-февраль
Инамова М.А.,
Инамова Г.А.
Иқтисодий фанларни ўқитиш жараёнида талабаларнинг мустақил изланувчилик кўникма ва малакаларини шакллантириш (236 KB)
№5, 2017 йил сентябрь-октябрь
Касимова М.С.,
Джаббарова Ш.Г.
Иқтисодий терминларнинг қўлланилиши: муаммолар ва ечимлар (403 KB)

Pages