Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш

№3, 2022 йил май-июнь
Сотволдиев Н.Ж. Давлат томонидан озиқ-овқат бозорини тартибга солиш йўналишлари (773 KB)
Ситмуратов Ш.Т. Иқтиcoдий ўcишни тaъминлaш, бapқapopлaштиpиш вa pивoжлaнтиpишнинг юқopи cифaтини мaқcaдли шaкллaнтиpиш (1042 KB)
Одинаев Д.Ш. Иқтисодий салоҳият тушунчаси, таркиби ва шаклланиш омиллари (969 KB)
Хаджимуратов А.А. Туркистонда дастлабки капитал жамғаришнинг тарихий тенденцияси (902 KB)
№2, 2022 йил март-апрель
Утемуратова Г.Х. Хизмат кўрсатиш соҳасида давлат ва бизнес ўртасида шерикчилик муносабатлари ривожланишининг хориж тажрибаси (428 KB)
Тула Н.Б. Совершенствование обработки и анализа данных, полученных при переписи населения (447 KB)
Хасанхонова Н.И. Оценка технологического развития экономики (329 KB)
Эшпулатов Д.Б. Россия Федерацияси ва Украина ўртасидаги инқироз ва унинг Ўзбекистон иқтисодиётига таъсири (420 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Рахманов Ш.И. Зеленый фактор экономического роста в Узбекистане (проблемы и перспективы) (311 KB)
№6, 2021 йил ноябрь-декабрь
Махмудов О.Х. Оилаларда камбағалликни қисқартириш омиллари (545 KB)

Pages