Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар

№6, 2021 йил ноябрь-декабрь
Сафаров О.А. Тaълим тизимидa бoшқapув эвoлюцияси вa pивoжлaнишининг устувop йўнaлишлapи (483 KB)
№5, 2021 йил сентябрь-октябрь
Фозилов У.З. Раҳбар кадрларнинг фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонлари (375 KB)
Каримов Н. Ғ.,
Бузрукхонов С.М.
Олий таълимнинг инновацион ривожланишини молиялаштиришнинг концептуал ёндошувлари (386 KB)
№4, 2021 йил июль-август
Тохиров Ж.Р. Давлат-хусусий шерикликни ташкил қилиш ва ривожлантиришнинг принциплари ва уларнинг таълим тизимидаги ўзига хос хусусиятлари (440 KB)
№2, 2021 йил март-апрель
Ҳакимова М. Ф. Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантириш –устувор вазифа сифатида (319 KB)
№1, 2021 йил январь-февраль
Беркинов Б. Б.,
Шакирова Г.Ш.
Давлат-хусусий шериклик соҳаси учун кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил этишнинг илмий-услубий жиҳатлари (364 KB)
№4, 2020 йил июль-август
Рахмонов Н.Р. Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда олий таълим тизимининг роли (402 KB)
№3, 2020 йил май-июнь
Мамажонов И.Ғ. Иқтисодчи мутахассислар тайёрлашнинг хуқуқий-меъёрий асослари: таҳлил, мулоҳаза (440 KB)
Хашимова Д.П.,
Парпиева Р.А.
Замонавий таълимда рақамли технологиялардан фойдаланиш истиқболлари (319 KB)
Ахмеджанов К.Б.,
Холов А.Х.
Давлат фуқаролик хизматида кадрлар захирасини шакллантиришнинг устувор йўналишлари (451 KB)

Pages