Инновацион технологиялар ва лойиҳалар

№2, 2022 йил март-апрель
Шукуров Ж.С.,
Умарова Д.А.
Opportunities for Business Process Outsourcing and Knowledge Process Outsourcing in Uzbekistan (521 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Ёқубжонова Ҳ.Ё. Эко-инновация тушунчасининг назарий асослари ва етакчи мамлакатлар тажрибаси (460 KB)
№3, 2021 йил май-июнь
Салимов Ш.Б. Технопарк – кичик ва ўрта бизнесни инновацион ривожлантириш омили (397 KB)
№2, 2021 йил март-апрель
Усмонов Б.Ш.,
Шукруллаев У.У.,
Худайназарова Д.Х.
Илмий марказларни яратиш ва ривожлантиришнинг мотивацион омиллари (428 KB)
№1, 2021 йил январь-февраль
Орипов М.А.,
Ўрмонов Н.Т.
Чорва озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион технологияларнинг ўрни (416 KB)
Карабаева Г.Ш. Возможности и перспективы инновационного развития в постпандемический период (393 KB)
№5, 2020 йил сентябрь-октябрь
Сайфутдинова Н.Ф. Ўзбекистонда инновацион жараёнларни самарали ташкил этиш йўллари (407 KB)
№4, 2020 йил июль-август
Кадиров М.Ў. Инновацион-инвестицион фаолиятнинг ривожланиш тенденциялари амалдаги ҳолати таҳлили (525 KB)
№1, 2020 йил январь-февраль
Яхшиева М.Т. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишда инновацияларнинг роли (362 KB)
Норов А.Э. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари (437 KB)

Pages