Инновацион менежмент

№3, 2022 йил май-июнь
Akramova N.I. O‘zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini tatbiq etish va rivojlantirish (836 KB)
Исмаилов А.М. Қурилиш корхоналари иқтисодий салоҳиятини бошқаришда иқтисодий манфаатларнинг шаклланиши (1034 KB)
№2, 2022 йил март-апрель
Турғунов М.М. Озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятини самарали бошқариш механизмини такомиллаштириш (458 KB)
Уринов Б.Н.,
Кенжаева У.Ф.
Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимининг шаклланиши ва уни Ўзбекистонда ривожланиш босқичлари (310 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Рўзимов Б.Б. Озиқ-овқат саноати корхоналарида рақобатбардошликни бошқаришнинг назарий жиҳатлари (343 KB)
Киличев А.А. Корхона молиявий барқарорлигини бошқариш самарали тадбирларига креатив ёндошув хусусида (357 KB)
Джураев Д.Д. Давлат, жамият ва бизнес тараққиётида GR-менежмент механизмидан самарали фойдаланиш (399 KB)
Қаршиев О.А. Суғурта компанияларида активлар таркибини бошқариш масалалари (495 KB)
Бахтиёров Б.Б. Саноат корхоналари инновацион бошқарувини ривожлантиришда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш имкониятлари (469 KB)
№6, 2021 йил ноябрь-декабрь
Хайдарова Э.Ш. Қурилиш материаллари саноати корхоналарининг инновацион салоҳиятни бошқариш (468 KB)

Pages