Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар

№1, 2021 йил январь-февраль
Salikhov N.D. Assessment methodology of preschool education system management (368 KB)
Каримов Ж.К. IS – LM эконометрик модели асосида фискал сиёсат механизмларини такомиллаштириш (540 KB)
№6, 2020 йил ноябрь-декабрь
Бобожонов Б.Р. Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари бозорининг ривожланиш ҳолатининг статистик таҳлили ва прогнозлаш (493 KB)
Сабиров Х.Н. Озиқ - овқат саноати ишлаб чиқариш ҳажмини моделлаштириш (448 KB)
№5, 2020 йил сентябрь-октябрь
Мустафакулов Ш. И.,
Ражабов Н.Р.,
Хайдарова М.И.
Навоий вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига инвестицион муҳит жозибадорлиги таъсирининг таҳлили (495 KB)
Эшов М.П. Ўзбекистон фонд бозорига COVID-19 коронавирус пандемияси таъсирининг эконометрик таҳлили (461 KB)
№4, 2020 йил июль-август
Арипов У.Б. Ўзбекистон Республикасида электрон тижорат кўрсаткичларини прогнозлаш услубиёти (600 KB)
№3, 2020 йил май-июнь
Хомидов С.О. Фармацевтика саноатида инновацион маҳсулотга бўлган талаб динамикасини моделлаштириш (491 KB)
№2, 2020 йил март-апрель
Алимов Р. Х.,
Набиева Д.Д.
Макроиқтисодий тахлил ва прогнозлашда МҲТ-2008 халқаро андозасидан фойдаланиш истиқболлари (393 KB)
№6, 2019 йил ноябрь-декабрь
Сабиров Х.Н. Ўзбекистон озиқ-овқат саноатининг ҳудулардаги жойлашуви ва эмпирик таҳлили (343 KB)

Pages