Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар

№6, 2019 йил ноябрь-декабрь
Саиткамолов М.С. Econometric model of operating Joint-Stock Company «O’zbekiston temir yo’llari» and possible directions of development (728 KB)
№5, 2019 йил сентябрь-октябрь
Мўминов Х.И. Forecasting economic growth by multi-factored model (681 KB)
№3, 2019 йил май-июнь
Хидирова М.Р. Мамлакат ялпи ички махсулотига таъсир этувчи омилларнинг эконометрик таҳлили (735 KB)
№1, 2019 йил январь-февраль
Худойқулова Ҳ.Б. Ўзбекистон Республикасида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги фарқларни баҳолаш (663 KB)
Рашидов М.К.,
Бақоев Ҳ.Н.
Эркин иқтисодий зоналар фаолияти самарадорлик кўрсаткичларининг эконометрик таҳлили (883 KB)
№6, 2018 йил ноябрь-декабрь
Жуманиязов И.Т. Суверен фондлар фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонлари (767 KB)
Байхонов Б. Т.,
Бўстонов М.М.,
Вохидов Б.В.
Ўзбекистон иқтисодиётида инвестициялар тақсимланишида эконометрик моделларнинг назарий ва амалий асослари (779 KB)
Алекперов А.Г.,
Новрузов А.А.
Выбор критерий оптимальности в долгосрочном прогнозировании (782 KB)
Мўминов Х.И. Вақтли қаторлар асосида хорижий туристлар миқдорини прогнозлаш (929 KB)
Бурханов А.У. Саноат корхоналари молиявий барқарорлигини баҳолаш усули (866 KB)

Pages