Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар

№5, 2018 йил сентябрь-октябрь
Бердиназаров З.У. Миллий валюта “Cўм”нинг курс тебранишларини ARCH ва GARCH оиласи моделлари бўйича баҳолаш ва прогнозлаштириш (984 KB)
Сотволдиев А.А. Ҳудудларга инвестицияларни жалб этишда инновацион салоҳиятини баҳолашнинг интеграл усули (688 KB)
№4, 2018 йил июль-август
Абдуллаев И.С.,
Рахимов Т.Ж.
Иқтисодиёт тармоқларининг ривожланишини прогноз қилиш усуллари (304 KB)
№3, 2018 йил май-июнь
Абдуғаниев О.А. Минтақанинг озиқ-овқат билан таъминланганлигини баҳолаш усуллари ва мезонлари (395 KB)
№2, 2018 йил март-апрель
Джуманиязов У.И. Давлат-хусусий шерикчилиги асосида корпоратив бошқарув механизмларини уй-жой қурилиши соҳасида қўлланилишини эконометрик моделлар ёрдамида баҳолаш (364 KB)
Бозоров Р.Ҳ. Ўзбекистонда инвестиция лойиҳаларининг иқтисодий самарадорлигини баҳолашни такомиллаштириш (482 KB)
№6, 2017 йил ноябрь-декабрь
Худойқулов Х.Х. Фонд бозори активларини баҳолаш моделлари таҳлили ва уларнинг назариялари (672 KB)
Исманов И.Н.,
Салимов Ғ.Қ.
Саноат корхоналари қийматини баҳолашни такомиллаштириш масалалари (436 KB)
№4, 2017 йил июль-август
Бозоров А.А. Ўзбекистонда жисмоний шахсларнинг иш ҳақидан олинадиган даромад солиғини иқтисодий-математик усулларда ифодалаш (548 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Бобожонов А.Б. Ахборот маҳсулотлари ва хизматларини яратишга қилинадиган харажатларни баҳолаш усуллари (233 KB)

Pages