№6, 2020 йил ноябрь-декабрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тожиев Р.Р.,
Раҳматов Т.С.
Замонавий шароитда банк хизматлар бозорининг назарий жиҳатлари (632 KB)
Гафуров Ф.Р. Валюталар контрабандаси тушунчаси ва унинг моҳияти (322 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Менглиқулов Б.Ю. Сут чорвачилигида маҳсулот таннархини калькуляция қилишга услубий ёндашувлар (364 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Кудбиев Ш.Д. Оценка развития рынка труда и занятости населения (453 KB)
Ирматова А. Б. Ўзбекистонда аёлларнинг илмий-тадқиқот соҳасида иш билан бандлиги (518 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Аймухаммедова А.К. Миллий иқтисодиётда ички инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўллари (418 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Муминова Э.А. Корпоратив бошқарув асосидаги корхоналарда модернизациялаш жараёнларини амалга ошириш хусусиятлари (441 KB)
Муратова Ш.Н. Истеъмол бозорининг иқтисодий-экологик хавфсизлигини бошқариш модели (427 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юлдашев А.А. Хомашё заҳирасини ошириш орқали ёғ-мой корхоналарининг иқтисодий самарадорлигини таъминлаш (400 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мамасолиев М.Ғ. Озиқ–овқат саноатида қиймат занжирнинг шакли ва уни бошқариш хусусиятлари (628 KB)
Рустамов Н.И.,
Тухтаева М.Ш.
Саноат корхоналарида ҳудудий ресурс салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўллари (410 KB)
Ибрагимов Ғ.Ғ. Озиқ-овқат саноатининг трансформациялашуви: назарий қарашлар ва уларнинг мазмун-моҳияти (375 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанхонова Н.И. Ўзбекистонда билимлар иқтисодиёти ривожланишининг шарт-шароитлари (434 KB)
Мамажонов И.Ғ. Таълимда инновация ва инновацион фаолият (331 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Сабиров Х.Н. Озиқ - овқат саноати ишлаб чиқариш ҳажмини моделлаштириш (448 KB)
Бобожонов Б.Р. Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотлари бозорининг ривожланиш ҳолатининг статистик таҳлили ва прогнозлаш (493 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ташпулатов Г.Т. Ўзбекистондаги мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозорининг иқтисодиётдаги роли ва рейтинг муаммолари (432 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Икрамов М.А.,
Бобоёрова М.Х.,
Файзуллаев Ш.Ш.,
Эшматов С.
Рекламанинг этик жабҳалари ва улардан амалиётда фойдаланиш (407 KB)
Ван Ченг Тижорат банкларида мижозга йўналтирилган маркетинг стратегияси (375 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев А. Роль и значение использования бухгалтерских информационных систем в отраслях и сферах национальной экономики (423 KB)
Баймурадов Ш.М. Иқтисодий тараққиётнинг замонавий босқичида электрон савдоларнинг аҳамияти ва имкониятлари (406 KB)
Мустафоев Ғ.С. Хизмат кўрсатиш ва рақамли хизматлар: ривожланиш босқичлари ҳамда ижтимоий-иқтисодий аҳамияти (470 KB)
Рахмонов М.Р. Эркин иқтисодий ҳудудларга хорижий инвестиция жалб қилишда веб саҳифанинг аҳамияти (877 KB)
Толипова Б. Ф. Озиқ-овқат саноатининг инвестициявий самарадорлигини оширишда рақамли технологияларни жорий этиш ва автоматлаштириш (463 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ҳакимова М. Ф.,
Лутфуллаева Н.Х.
Инсон капитали: ижтимоий ва психологик ривожланиш йўллари таҳлили (397 KB)
Мусаханова Г.М. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантириш педагогик муаммо сифатида (337 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хеннаев Х.М. Суғурта фаолиятини тартибга солишнинг халқаро тажрибаси (411 KB)
Тўхсанов Қ.Н. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини солиққа тортишда хорижий тажрибалардан фойдаланиш истиқболлари (463 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С. Туристик ҳудуд рақобатбардошлигининг “рақамли иқтисодиётдаги номувофиқлик” омили (528 KB)
Рузиев Ш.Р. Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш масалалари (хорижий тажрибалар асосида) (395 KB)
Жўраева Ф.Ж. Ўзбекистонда COVID-19 пандемияси шароитида туризмни ривожлантиришда инновацияларнинг аҳамияти (361 KB)
Мўминов Х.И. Коронавирус пандемиясининг Ўзбекистон туризмига таъсири (858 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тоймухамедов И.Р.,
Махкамова Д.Ф.
Ўзбекистонда коронавирус пандемияси даврида банкларни инқироздан чиқиши ва унда халқаро молия институларининг ўрни (380 KB)