Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги

№4, 2015 йил июль-август
Ахмедов А. Аҳолини ичимлик суви билан таъминланганлиги ва сув ресурсларига бўлган талаб (Хоразм вилояти мисолида) (441 KB)
Маматурдиева Д.Р. Андижон вилоятида меҳнат бозорининг шаклланиш жараёни (289 KB)
№3, 2015 йил май-июнь
Шакаров З.Г. Методы исследования спроса и предложения на рынке труда с применением методов статистического анализа (495 KB)
Рахмонов Д. А. Европа Иттифоқи мамлакатларида пенсия таъминоти тизимининг ривожланиш тенденциялари: Ўзбекистонда қўллаш йўналишлари (380 KB)
Абдураманов Х. Х. Кексаларни ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг самарадорлигини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари (357 KB)
№2, 2015 йил март-апрель
Мадалиев А.А. Инсон омилини фаоллаштиришнинг ҳуқуқий аҳамияти (285 KB)
№1, 2015 йил январь-февраль
Тула Н.Б. Рынок труда - важный сектор рыночной экономики (353 KB)
Абдураманов Х. Х. Демографик салоҳиятнинг шаклланиш омиллари ва уни баҳолаш (643 KB)
№4, 2014 йил июль-август
Хайитов А.Б. Аҳолининг иш билан бандлигини ошириш – фаровонлик асоси (403 KB)
№3, 2014 йил май-июнь
Абдурахманов А.Д. Аҳоли такрор барпо бўлишнинг статистик ўрганишни ривожланиши (287 KB)

Pages