Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги

№4, 2018 йил июль-август
Сайдакулов Р.А. Ижтимоий хизматлар ва уларнинг иқтисодий муносабатлар тизимидаги роли (245 KB)
Абдурахмонова Г.Қ.,
Мухитдинов Э.М.
Аҳолини иш билан бандлигини оширишда ташқи меҳнат миграциясининг аҳамияти (281 KB)
№3, 2018 йил май-июнь
Джуманов Д.С.,
Сайиткулова П.И.
Аҳоли турмуш даражаси таҳлили ва фаровонлигини ошириш масалалари (367 KB)
Аъзамов Д.Ў. Персонални танлаш ва ишга ёллашда инновацион технологиялар (244 KB)
Абдураманов Х. Х.,
Бакиева И. А.
Фарғона вилоятида аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш хусусиятлари (326 KB)
№2, 2018 йил март-апрель
Алижонов У.М. Меҳнат бозорида кадрларни тайёрлашга бўлган эҳтиёжни шакллантириш омиллари (328 KB)
Акбаров А.М. Меҳнат бозори субъектларининг иқтисодий манфаатларини мувофиқлаштириш механизмини шакллантириш (307 KB)
Арабов Н.У.,
Насимов Д.А.
Ўзбекистон Республикасида демографик вазият шаклланишининг хусусиятлари (431 KB)
Аманов О.А. Қишлоқ меҳнат бозорида инновацион иш билан бандлик (415 KB)
№6, 2017 йил ноябрь-декабрь
Ирматова З.Б. Ўзбекистонда меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш йўллари (325 KB)

Pages