Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги

№1, 2017 йил январь-февраль
Мирзакаримова М.,
Рахимова У.
Таълим хизматлари бозори ва меҳнат бозорини мувофиқлаштириш ёшлар бандлиги омили сифатида (387 KB)
Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмасининг ривожланиш самарадорлигини комплекс баҳолаш (515 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Султанов Ж.А. Хоразм вилояти аҳoлисининг миграция жараёнлари хусусиятлари (321 KB)
Ганиев О. Актуальные проблемы развития пенсионной системы Узбекистана (438 KB)
Касимова Г.А. Бандлик – ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишидир (355 KB)
Юлдашев Н.Н. Умумтаълим мактаблари ва касб-ҳунар коллежлари ўқувчилари минтақа меҳнат салоҳиятининг бирламчи асоси (636 KB)
№5, 2016 йил сентябрь-октябрь
Хусенов С.У. “Инсон капитали” ва у билан боғлиқ тушунчаларнинг назарий таҳлили (315 KB)
Мамадиёров Н.Қ. Кадрлар тайёрлаш сифатини таъминлашда ижтимоий шерикликнинг ролини ошириш (481 KB)
№3, 2016 йил май-июнь
Алижонов У.М. Демографик жараёнларни давлат томонидан тартибга солиш тамойиллари ва усуллари (483 KB)
Насимов Д.А. Иш билан бандлик эгилувчан шаклларининг иқтисодиёт тараққиётига таъсири (478 KB)

Pages