№1, 2020 йил январь-февраль

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каримов Н. Ғ.,
Раззаков Ж. Х.
Инвестицион лойиҳаларини синдициялаштирилган кредитлар ҳисобига молиялаштиришнинг ташкилий ва ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш (402 KB)
Мухамедов Ф.Т. Қимматли қоғозлар бозори савдо тизимларининг ривожланиш тенденциялари таҳлили ва муаммолари (665 KB)
Рахманов З. Я. Депозит сиёсати – банк ресурс базасини мустаҳкамлашнинг муҳим омили сифатида (544 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдусаломова Н.Б. Methodology of calculating budgeting at industrial enterprises (393 KB)
Астанакулов О.Т. Совершенствование анализа инвестиционной деятельности предприятия в условиях воздействия внешних факторов (708 KB)
Сатторов А.Х. Европа мамлакатларида аудиторлик фаолиятини ўрганиш тажрибаси (424 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мустафакулов Ш. И.,
Муродуллаев Н.,
Хамидов Р.,
Раҳимбердиев О.
Ўзбекистонда камбағалликни аниқлаш ва қисқартириш давлат сиёсати даражасида (507 KB)
Абдуллаев А.Н. Нодавлат таълим муассасаларида меҳнатга ҳақ тўлаш ва ижтимоий солиқ (406 KB)
Ирматова А. Б. Интеллектуал меҳнатни ривожланиши аёлларни иш билан бандлигига таъсири (348 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимардонов И.М.,
Намозов О.М.
Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожлантириш йўллари (343 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов А.А. Олий ўқув юртлари инсон капиталини бошқаришда баҳолаш масалалари (407 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Норов А.Э. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари (437 KB)
Яхшиева М.Т. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишда инновацияларнинг роли (362 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холматов Н.Б. Миллий саноатлашув жараёни муаммоларини ўрганишга институционал ёндошув (403 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаева М.Н. Matrix approach to forming a strategy for the development of industrial enterprises (332 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Махмудов Т.О. Ўзбекистон мода индустриясини ривожлантиришда рақамли маркетингни ўрни (478 KB)
Шаропова Н.Р. Мактабгача таълим хизматларининг инсон капиталини оширишдаги таъсирини аниқлашда маркетинг тадқиқот усулларининг самарадорлиги (547 KB)
Саманов А.А. Саноат корхоналарида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг иқтисодий механизми ва зарурлиги (370 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдуллаев М. Қ. Рақамли иқтисодиёт - кадрлар тайёрлашнинг долзарб йўналишлари (510 KB)
Тула Н.Б. Совершенствование организации переписи населения в Узбекистане (480 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзиев Ф.А. Солиқ солиш мақсадида кўчмас мулкни бозор қийматида баҳолашнинг ўзига хос хусусиятлари (419 KB)
Ражапов Ш.З. Ўзбекистонда икки ёқлама солиққа тортишга оид иқтисодий сиёсатининг такомиллаштириш масалалари (431 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Навруз-зода З.Б. Муқаддас жойларнинг зиёрат кластербоплик даражасини аниқлаш методологияси ва мезонлари (622 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зиядуллаев У.С. Международные внешнеэкономические связи Республики Узбекистан и перспективы их развития (541 KB)