№5, 2017 йил сентябрь-октябрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бердиназаров З. Миллий валюта девальвацияси услубиётини такомиллаштириш масалалари (493 KB)
Бердияров Б.Т. Тижорат банклари фоиз сиёсатининг ликвидлиликка таъсири (673 KB)
Хасанов Х.В. Аҳлоқий (исломий) молиялаштириш тизими – инновацион молиялаштириш востиаси сифатида (Ўзбекистон ва МДҲ мисолида) (324 KB)
Махкамов Т.Р. Corporate goveranance theories applied to supervisory boards of commercial joint-stock banks in Uzbekistan (314 KB)
Алимардонов И.М. Кичик бизнес субъектларини молиялаштиришнинг айрим долзарб масалалари (407 KB)
Бекмуродова Г.А. Development of capital raising techniques through financial securities in commercial banks (249 KB)
Салимов Б.Б. Бюджетлараро трансфертлар: мазмуни, аҳамияти ва ислоҳ қилиш йўллари (434 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Арабов Н.У. Меҳнат бозори инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш ва истиқболлаштиришнинг аналитик-ахборот базасини такомиллаштириш (403 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Холов А.Х. Ислом Каримов асарларида бошқарув қарорларини қабул қилишга доир қарашлар (656 KB)
Хонкелдиева Г.Ш. Корхоналар корпоратив бошқарувининг баҳолаш усулларини таҳлил қилиш (421 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мирзарайимов Д.У. Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда энергия тежамкорлиги ва энергия тежовчи технологиялардан фойдаланиш имкониятлари (498 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Б.О. Ўзбекистонда тўқимачилик корхоналари ишлаб чиқариш қувватларидан самарали фойдаланиш масалалари (448 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Иноятов У.У. Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини статистик баҳолаш (587 KB)
Рустамова И.Б. Значение распространения знаний для развития сельского хозяйства (389 KB)
Кадрларни қайта тайёрлаш жараёнларида инновацион технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Иноятова С.А. Key motivational factors of university employees (519 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Турсунов Н.Н. Цифровая экономика: особенности, тенденции и пути дальнейшего развития (446 KB)
Мамбетжанов Қ. Қ. Теоретические основы методов измерения и функционирования теневой экономики (425 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Курпаяниди К. И. К проблеме классификации институциональных условий, определяющих структуру предпринимательства в Узбекистане (814 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Касимова М.С.,
Джаббарова Ш.Г.
Иқтисодий терминларнинг қўлланилиши: муаммолар ва ечимлар (403 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Баратова Д.А. Ўзбекистонда суғурта бозорининг ривожланиш кўрсаткичлари ва аҳолига хизмат кўрсатишдаги ўрни (561 KB)
Исаев Х.М. Давлат бюджетини шакллантиришда тўғри ва эгри солиқларнинг ўрни (314 KB)
Туризм ва хизмат кўрсатиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимов Н.С. Туризм ҳудуди рақобатбардошлигининг 7М концептуал модели (748 KB)
Қўзибоев Б.Ҳ. Минтақада хизматлар экспортини ривожлантириш истиқболлари (454 KB)
Матякубов У.Р. Хоразм вилоятида экотуризмни ривожлантириш истиқболлари (470 KB)
Халқаро иқтисодий муносабатлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юсупов А.С. Евросиё иқтисодий ҳамжамияти (ЕВРАЗЭС): минтақавий интеграциялашув шарт-шароитлари ва истиқболлари (513 KB)