№1, 2014 йил январь-февраль

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Икрамова Н.Р. Ўзбекистонда чакана банк хизматлари: хориж тажрибаси ва ривожланиш истиқболлари (290 KB)
Парпиев Б.Б. Тижорат банкларида янги мижоз ва бўш пул маблағларини жалб этишнинг маркетинг стратегиясини шакллантириш (322 KB)
Ортиқов У.Д. ,
Холмуродов С.М.
Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда банкларнинг роли (351 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Исмаилов Д. А. Иқтисодиётни ривожлантиришга инвестицияларни жалб этишни фаоллаштириш: замонавий тенденциялар ва хорижий мамлакатлар тажрибаси (502 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Зайнутдинов Ш. Н.,
Расулов Н.М.
Интеллектуал салоҳиятни ошириш – инновацияларни ривожлантиришнинг муҳим омили (353 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шадиева Д.Х. На пути к инновационному развитию экономики (366 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанов К.Қ. Саноат корхоналарини модернизация қилишга йўналтирилган инвестициялар самарадорлигини баҳолаш (557 KB)
Қодиров Т. Транспорт тизимининг ривожланиш ҳолати таҳлили ва унинг иқтисодий ўсишдаги ўрнини баҳолаш (684 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Беркинов Б. Б.,
Абдужабборов С.Б.
Корхонада харажатларни камайтиришнинг муқобил йўллари (421 KB)
Ташходжаев М. М. Таълим хизматлари бозори ва унинг ривожланишини иқтисодий таҳлили (309 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қувандиков Ш.О. Оилавий тадбиркорлик: миллий иқтисодиётда тутган ўрни, аҳамияти ва ривожланиш омиллари (443 KB)
Парпиев Д.Б. Нефть - газ тармоғида халқаро маркетинг стратегиясини ривожлантириш ва узоқ муддатли стратегик мақсадларни шакллантиришнинг услубий асослари (412 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ибрагимова Л. Т.,
Саидкаримова С. С.
Учебные возможности использования информационных технологий в процессе преподавания (381 KB)
Солиқ ва солиққа тортиш. Суғурта иши
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Санакулова Б.Р. Maintenance of steady economic growth by perfection of the mechanism of the taxation (376 KB)