№5, 2012 йил август

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Каюмов Р. И.,
Раупова Ш. Р.
Ставки доходности инвестиционного рынка и влияющие на нее факторы (296 KB)
Каримов Н. Ғ.,
Костина Л. М.
Секьюритизация банковских активов в Узбекистане: проблемы и пути ее применения (190 KB)
Мустафоев О. С. Валюта рискини бошқариш стратегиясини шакллантириш бўйича илғор хориж тажрибаси ва унинг амалий аҳамияти (399 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Юсубова А. Б. Жорий активлар таҳлилини такомиллаштириш (272 KB)
Махсудов Б. Ю. Бошқарув ҳисобининг тарихига бир назар (237 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бобонов Н. Х. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда ўзини-ўзи бошқариш органларининг ролини ошириш (222 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов Р. Х.,
Байхонов Б. Т.
Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида инвестиция стратегиясини асосий тамойиллари ва тақсимоти (275 KB)
Аликулов И. С.,
Сатторов Д. С.
Инвестициянинг мазмун-моҳияти ва тавсифланиши (209 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Файзуллаева Н. С.,
Гулбоев К. Р.
Таълим тизимида стратегик бошқарувнинг амалий жиҳатлари (159 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Саидова Г. А.,
Атаханова Ш. С.
Инновация лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва бошқариш усуллари (173 KB)
Жуковская И. Е. Инновационные аспекты применения информационно-коммуникационных технологий в информационной системе предприятий и организаций в условиях формирования информационного общества (298 KB)
Салихов С. А. Ташқи иқтисодий фаолиятда экспорт товарлари сифатини оширишда инновацион технологияларнинг аҳамияти (147 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Джуманиязов Ш. Р. Развитие социальной инфраструктуры региона – как индикатор качества экономического роста (158 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Таиров Д. О. Иқтисодиёт реал сектори корхоналарини қўллаб-қувватлашнингасосий йўналишлари (292 KB)
Айсачев А. А. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда хўжаликлар турлари ва фаолиятининг самарадорлиги (486 KB)
Иқтисодий-математик усуллар ва моделлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шодиев Т. Ш.,
Деҳқонов М.
Иқтисодий самарадорликни аниқлашнинг кластер усули (338 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров О. М. Автомобиль ишлаб чиқарувчи компанияларда маркетингнинг янгича усул ва тамойиллари (188 KB)
Абдурахмонова М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти – иқтисодиётни ривожлантириш гарови (206 KB)
Маънавият, маърифат ва баркамол авлод тарбияси
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Жалолова Ў. К. Ахлоқий қадриятлар – маънавият негизи (156 KB)
Муллажонова М. М. Баркамол авлод тарбияси ва оила мустахкамлигининг таъминланишида аёлларнинг ўрни ва роли (164 KB)
Касымов Б. У. От глобальных проблем к глобализации мира (168 KB)
Рахимбабаева Н. А.,
Кудратова У.
“Мустаҳкам оила” – мустақил ва барқарор жамият натижасидир (161 KB)
Никитченко Г. В. Факт в системе научного исследования и творчества (259 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Алимов С. Қ. Божхона фаолиятини автоматлаштирилган тизимида ахборот жараёнларини оптимал тақсимлаш (278 KB)
Кенжабаев А. М.,
Уразбаева Л. М.
Совершенствование технологии разработки автоматизированной информационной системы налоговых органов Республики Узбекистан (149 KB)
Джанадилов Ш. Ў. Суғурта компаниялари бошқарувида ахборот тизимларидан самарали фойдаланиш (1005 KB)
Бобожонов А.Б. Ривожланган давлатлар миллий иқтисодиётида ахборот маҳсулотлари ва хизматлари бизнесининг тутган ўрнининг таҳлили (422 KB)
Вафоев Б. Р. Мобиль алоқа хизматлари бозорида ўтказиладиган маркетинг тадқиқотларида замонавий ахборот тизимларини қўллашнинг самарали йўллари (331 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бойназаров И. М. Дастурлаш асослари бўйича мультимедиали ўргатувчи тизимни ўқув жараёнига жорий этиш (233 KB)