№2, 2014 йил март-апрель

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Мўминова М.Б. Тижорат банкларининг активларини самарали бошқаришда CAMELS халқаро рейтинг тизимининг роли (530 KB)
Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хакимов Б.Ж.,
Чориев И.Ҳ.,
Мавлонов Н.Н.
Фойдани оширишда маҳаллийлаштириш омилининг таъсири (361 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Акрамова Ш.Г. Роль человеческого капитала в обеспечении устойчивого инновационного развития (378 KB)
Инвестициялар ва инвестицион фаолият
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Рустамова Д.,
Хуррамов Б.
Хитой иқтисодиётида эркин иқтисодий ҳудудлар фаолияти ва уларни тартибга солиш (435 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шодиев Т. Ш.,
Ўринов Д.А.
Олий ўқув юртларида инновациялар трансфери менежменти (525 KB)
Инновацион технологияларга асосланган замонавий тармоқлар ва ишлаб чиқариш соҳаларини жадал ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Умаров А.А. Риски в инновационной деятельности (312 KB)
Қодиров Т. Автомобиль транспорти хизматлари рақобатдошлигини баҳолашга услубий ёндашув (513 KB)
Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Беркинов Б. Б.,
Хасанов К.Қ.
Ўзбекистон ҳудудларининг инвестицион жозибадорлиги рейтинги (397 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Тагаев Б.,
Жиемуратов Б.
Тошкент вилоятининг саноат салоҳиятини янада тараққий эттириш истиқболлари (306 KB)
Иқтисодий таълим ва инновацион тадқиқотлар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Вахабов А.В.,
Расулов Т.С.
Пул назарияларига эволюцион ва оқилона қарашлар таҳлили (309 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Акрамов Т. А. Инновацион маркетинг – корхона рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омили (340 KB)
Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хакимов Р.Х.,
Шукуров Ж.С.
Инновацион технологияларнинг корхоналараро рақобатни кучайтиришдаги роли ва ўрни (383 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хасанхонова Н.И. Иқтисодий тафаккурни шакллантириш усуллари ва уларнинг тавсифи (329 KB)
Шокирова Д.Т. Олий ўқув юртида қадриятларга таянган тарбия тизимини шакллантиришнинг баъзи жиҳатлари (417 KB)