№8, 2013 йил ноябрь-декабрь

Банк-молия тизими
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Бабараззакова Р.У.,
Икрамова Н.Р.
Перспективы развития розничных банковских услуг Узбекистана (1204 KB)
Абдуллаев У.А. Ўзбекистон республикаси тижорат банкларининг капитал базасини янада мустаҳкамлаш имкониятлари (246 KB)
Ижтимоий сиёсат ва аҳоли бандлиги
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Абдураманов Х. Х. Ўзбекистон республикасида янги демографик вазиятнинг шаклланиш хусусиятлари (445 KB)
Инновацион менежмент
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Шоҳаъзамий Ш.Ш. Инновация омилининг ривожланиш тенденциялари ва истиқболлари (341 KB)
Инновацион технологиялар ва лойиҳалар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салихов С. А.,
Хаитмедова Н.
Инновацион товарларни халқ хўжалигига трансфер қилишда кластер усулларининг аҳамияти (271 KB)
Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини ривожлантириш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Салимов Б.Т.,
Юсупов М.,
Баҳронов А.
Мева-сабзавот маҳсулотлари етиштириш ва экспорт қилиш имкониятларини кенгайтириш (279 KB)
Макроиқтисодий сиёсат ва иқтисодий ўсиш
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Хомидов С.О. Ўзбекистонда саноатнинг ривожланиш тенденциялари таҳлили (497 KB)
Маркетинг. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Ғафуров У. В. Кичик бизнесни қўллаб-қувватлашда имтиёзлардан самарали фойдаланишнинг назарий масалалари (373 KB)
Педагогика ва педагогик технологиялар
Муаллифлар ФИШ Мақоланинг номи
Қодиров Н.Н. Ўзбекистонда таълим соҳасидаги ютуқлар ва вазифалар (179 KB)
Йўлдошев Н. Қ. Янги талабларга биноан магистрлик диссертациялари қандай бўлиши керак? (195 KB)