Муаллифларимиз

Муаллифнинг ФИШ Илмий даражаси Илмий унвони
Абдурахмонова М.
Абдурашидова М.С. Катта ўқитувчи
Абдурашидова Н.А.
Абдураҳимов М.Д.
Абдураҳимова Ҳ.Н.
Абдураҳмонов Қ. Х. Иқтисод фанлари доктори Профессор
Абдусаломов А.Б.
Абдусаломова И.И.
Абдусаломова Н.Б.
Абдухамидов С.А. Иқтисод фанлари номзоди
Абдуғаниев О.А.
Абидов А.А. Иқтисод фанлари номзоди Доцент
Абидова Д.И. Иқтисод фанлари номзоди Доцент
Абраева С.Н.
Абруев А.И.
Абсаитов М.А.
Авезова Ш.М.
Авлиякулова Ж.А. Катта илмий ходим
Авлоқулов А.З. Иқтисод фанлари номзоди Доцент
Авлоқулова С.С.

Pages