Институционал иқтисодиёт ва инфратузилмаларни ривожлантириш

№4, 2017 йил июль-август
Ганиходжаева Н.А. Концептуальные основы исследования сущности и содержания института «естественная монополия» (506 KB)
Ҳамраева С.Н. Чорвачилик тармоғига хизмат кўрсатувчи инфратузилмани инновацион ривожлантиришнинг асосий йўналишлари (529 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Мисиров К.М. Глобаллашув шароитда замонавий таҳдидлар ва экологик муаммолар (388 KB)
№2, 2017 йил март-апрель
Умаров О. М. Жаҳон автомобилсозлигининг жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан кейинги даврда ривожланиш динамикаси (364 KB)
№1, 2017 йил январь-февраль
Абдумавлонов А.А. Етакчи соҳаларни аниқлаш ва уларни тизимли таҳлил қилиш орқали ҳудудларда иқтисодий ривожланишни таъминлаш масалалари (638 KB)
№6, 2016 йил ноябрь-декабрь
Джуманов А.А.,
Соатов О.И.,
Имомов Ж.
Ўзбекистон Республикасида агрологистикани ривожлантириш муаммолари ва истиқболлари (290 KB)
Абдуллаева Р.Г. Ўзбекистон Республикасида ҳунармандчилик тараққиёти ва унинг ижтимоий – иқтисодий аҳамияти (348 KB)
Марданкулов Т.И. Бозор инфратузилмасини ривожлантириш ва иқтисодиётни модернизация қилиш ўртасидаги ўзаро боғлиқлик (420 KB)
№4, 2016 йил июль-август
Шелест С.А.,
Сохибов И.Д.
Current state and trends of changes in the sectoral structure of the economy of Uzbekistan (535 KB)
№3, 2016 йил май-июнь
Вахабова Д.В. Интеллектуал капиталнинг инновацион иқтисодиёт рақоботбардошлигига таъсири (333 KB)

Pages