ХАШИМОВ, . А. . МЕТАЛЛУРГИЯ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ ҲИСОБЛАШ ВА ТЎЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Economics and Innovative Technologies, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 366–373, 2022. DOI: 10.55439/EIT/vol10_iss6/a39. Disponível em: https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/168. Acesso em: 17 апр. 2024.