НУРИМБЕТОВ, . Р. .; ИБРОҲИМОВ , Б.; НОРМУРОДОВ , С. . УЙ-ЖОЙ ФОНДИНИ БОШҚАРИШ ҲОЛАТИНИ СОЦИОЛОГИК СЎРОВНОМА АСОСИДА ЎРГАНИШ. Economics and Innovative Technologies, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 82–91, 2022. DOI: 10.55439/EIT/vol10_iss6/a9. Disponível em: https://iqtisodiyot.tsue.uz/journal/index.php/iit/article/view/137. Acesso em: 17 апр. 2024.