V Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар Республика ярмаркасида Тошкент давлат иқтисодиёт университети жамоасининг иштироки тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.07.08 йилдаги № ПҚ-916 «Инновацион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори асосида ташкил қилиниб келинаётган “Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар” республика ярмаркасида Тошкент давлат иқтисодиёт университети охирги йилларда фаол қатнашиб келмоқда.

V Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар Республика  ярмаркасида самарали иштирок этиш учун Тошкент давлат иқтисодиёт университети 27 та ғоя, технология ва лойиҳаларни тақдим қилмоқда.

V Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар Республика  ярмаркасига Тошкент давлат иқтисодиёт университетидан тақдим қилинган ишлар рўйхати

Ишланманинг номи

Факультет

номи

Ишланмани тақдим қилган кафедра номи

Ишланманинг муаллифи

1.

“КОНТИНГЕНТ” автоматлаштирилган ахборот тизими

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Иқтисодиётда ахборот тизимлари”

Стажёр-тадқиқотчи-изланувчи Ш.Жонодилов

2.

«Учёт грузоперевозок и расхода топлива»автомат-лаштирилган ахборот тизими

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Иқтисодиётда ахборот тизимлари”

“Ахборот технологиялари” маркази мухандиси

С.Жебрак

3.

“Организация туроператорской деятельности” номли дарслик

“Халқаро туризм”

“Туризм”

Доцент О.Хамидов

4.

“Интернет маркетинг” номли ўқув қўлланма

“Бизнес”

“Маркетинг”

Доцент Ф.Назарова

5.

“Маркетинг: теория и практика” номли ўқув қўлланма

“Бизнес”

“Маркетинг”

Доцент Л.Абдухалилова

6.

“Шаблонариум” илмий лойиҳа

“Инвестицион фаолият”

Деканат

4-курс талабаси Ю.Уваркина

7.

“Топинамбур” индустриясини самарали йўлга қўйиш

“Инвестицион фаолият”

“Ташқи иқтисодий фаолият”

Профессор С.Салихов, доцент М.Қосимов

8.

“Эркин иқтисодий ҳудуд” ўқув қўлланма

“Инвестицион фаолият”

“Инвестицион фаолият”

Профессор Г.Назарова, доцент Х.Халилов, катта ўқитувчи Н.Сафаров 

9.

“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали

“Иқтисодиёт”

Деканат

Мустақил тадқиқотчи Б.Саидов

10.

“Хорижда иш ҳақини ташкил этиш” ўқув қўлланма

“Иқтисодиёт”

“Меҳнат ва ижтимоий соҳа иқтисодиёти”

Доцент А.Хайитов, Г.Адилова, Н.Арабов

11.

“Пул назарияси” ўқув қўлланма

“Иқтисодиёт”

“Иқтисодиёт назарияси”

Профессор Ш.Шодмонов,М.Яхшиева, Р.Юсупов

12.

“Иқтисодий хавфсизлик”ўқув қўлланма

“Иқтисодиёт”

“Макроиқтисодиёт”

Профессор Д.Ортиқова

13.

“Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” дарслик

“Иқтисодиёт”

“Саноат иқтисодиёти”

Профессор А.Абдуғаниев, профессор  А.А.Абдуғаниев

14.

“Бизнес клиника” илмий лойиҳа

“Бизнес”

“Кичик бизнес ва тадбиркорлик”

Доцент И.Жалалова

15.

“Саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини баҳолаш услубияти” ўқув қўлланма

“Бизнес”

“Менежмент”

Мустақил тадқиқотчи Б.Абдиев

16.

“Совершенствование методологии управленческого учета и анализа в полиграфической отрасли экономики Узбекистана” инновацион лойиҳа

“Бухгалтерия ҳисоби ва аудит”

“Иқтисодий таҳлил ва аудит”

Профессор Б.Хасанов

17.

“Тадбиркорлар учун иқтисодий луғат” ўқув қўлланма

“Бухгалтерия ҳисоби ва аудит”

“Бухгалтерия ҳисоби”

Профессор Р.Холбеков

18.

“Давлат бюджети” номли ўқув қўлланма

“Бухгалтерия ҳисоби ва аудит”

“Давлат молияси ва солиқлар”

И.ф.н. Х.Қурбонов, М.Бауетдинов

19.

“Разработка модели оценки качества учебного процесса” илмий лойиҳа

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Эконометрика”

Профессор Р.Алимов, доцент Хайитматов

20.

“Методика анализа формирования и использования организационного потенциала компании” илмий лойиҳа

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Менежмент”

Мустақил тадқиқотчи С.Гулманов

21.

“Касб таълимида янги педагогик технологиялар”

номли дарслик

 

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Иқтисодий педагогика”

Доцент М.Хошимова

22.

“Формирование и развитие отдела маркетинга на туристких предпрятиях республики Узбекистан”  амалий қўлланма

“Халқаро туризм”

“Сервис”

Доцент О.Хамидов, Х.Очилова

23.

“Маҳсулотлар ҳақида маълумотларни жамлаш Perfect store services технологияси” илмий лойиҳа

“Магистратура”

“Маркетинг”

Магистрант Р.Абдувалиева

24.

“Ишлаб чиқариш корхоналарида, ишчи-ҳодимлар учун ихтисослашган сенсорли гид-тренажёр қурилма”илмий лойиҳа

“Магистратура”

“Иқтисодиёт назарияси”

Магистрант З.Бобожонова

25.

“Тез пишар ва кўп ҳосил берадиган пакана боғ”    илмийлойиҳа

“Магистратура”

“Иқтисодиёт назарияси”

Магистрант А.Артиқов

26.

“Агро арғимчоқ ускунаси” инновацион лойиҳа

“Магистратура”

“Меҳнат ва ижтимоий соҳа иқтисодиёти”

Магистрант Р.Бекчанов

27.

“Иқтисодчилар учун олий математикадан масалалар тўплами” ўқув қўлланма

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Олий математика”

Муаллифлар жамоаси

28.

“Иқтисодий статистика” дарслик

“Ахборот технологиялари ва статистика”

“Статистика”

Профессор Х.Набиев