Миллий иқтисодиёт тармоқ ва соҳаларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш

№2, 2022 йил март-апрель
Abdusalomova N.B. Korxona resurslarini boshqarish tizimi (ERP) orqali buxgalteriya hisobini tashkil etish (277 KB)
Qodirov S.I. Sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning xususiyatlari (388 KB)
Ablazov L.А. Bulutli hisoblash platformalarining ishlashini baholash (439 KB)
Кахрамонов Х.Ш. Цифровая трансформация сферы управления жилищным фондом города (445 KB)
Қурбонов Х.А.,
Яхшиева М.Т.
Университетнинг халқаро рейтингини оширишда “Илмий тадқиқотлар архиви” платформасини яратиш (526 KB)
Xashimxodjayev Sh.I.,
Belalova G.A.
Features of Digital Development of the National Economy of the Republic of Uzbekistan (263 KB)
Мамадияров З.Т. Банкларни рақамли трансформация қилиш жараёнида банк хизматларини масофадан кўрсатишни такомиллаштиришдаги муаммолар (472 KB)
Абидов А.А.,
Мирзаахмедов Д.М.
Глобал бозорлар трансформациясига рақамли платформалар иниъкоси (346 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Erkayeva G.P.,
Vayskulov R.A.
Mintaqaviy turizmni rivojlanitirishda geoaxborot texnologiyalarning ahamiyati (501 KB)
Muzaffarova D.M. Zamonaviy axborot –kommunikatsiya texnologiyalarni qo‘llash orqali boshqaruv jarayonini raqamlashtirish (373 KB)

Pages