Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№1, 2018 йил январь-февраль
Темирханова М.Ж. Туризм корхоналарида ҳисоб сиёсатини шакллантиришнинг ўзига хос хусусиятлари (254 KB)
№6, 2017 йил ноябрь-декабрь
Акрамов Ф.А. Модернизация ва бухгалтерия ҳисоби (435 KB)
Ташназаров С.Н. Товар-моддий заҳиралар таннархи ва уларни молиявий ҳисоботда акс эттириш масалалари (381 KB)
№4, 2017 йил июль-август
Сатторов А.Х. Корпоратив назорат тизимида ички аудитни жорий этиш йўллари (306 KB)
Ахмеджанов К.Б. Современное состояние службы внутреннего аудита: проблемы и пути их решения (389 KB)
№3, 2017 йил май-июнь
Авлоқулов А.З. Бошқарув ҳисобида даромад ва харажатларни бюджетлаштириш масалалари (451 KB)
Маматқулов А.Х. Пахтани қайта ишлаш корхонасида ишлаб чиқариш ҳисобини юритишда харажатлар ҳисобини такомиллаштириш (388 KB)
Тўраев А.Н. Improvement internal audit plan of business entities in Uzbekistan (350 KB)
Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг МҲХС бўйича трансформацияси зарурати, моҳияти ва босқичлари (412 KB)
№2, 2017 йил март-апрель
Дусмуратов Р.Д.,
Бекаева М.Э.
Фермер хўжаликларида айланма активлар таркибини мақбуллаштириш (538 KB)

Pages