Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№1, 2019 йил январь-февраль
Калонов М.Б. Ўзбекистон Республикасида транспорт хизматларини ривожланиш истиқболлари ва харажатлар ҳисобининг назарий асослари (827 KB)
Тожибоева Ш. А.,
Ҳамидова С.Я.
Иқтисодиётни янада ривожлантириш шароитида иш фаоллиги таҳлилининг асосий жиҳатлари (692 KB)
Илхамов Ш. И. Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит ва унинг самарадорлигини баҳолаш хусусиятлари (643 KB)
№6, 2018 йил ноябрь-декабрь
Абдусаломова Н.Б. Саноат корхоналарида бухгалтерия ҳисобини юритишда толлинг муомалаларини услубий жиҳатдан такомиллаштириш йўналишлари (600 KB)
№5, 2018 йил сентябрь-октябрь
Тожибоева Ш. А.,
Хасанова Х.Ф.,
Ибрагимова И.Р.,
Пўлатов О.С.
Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда ички хўжалик имкониятларидан самарали фойдаланиш таҳлили (643 KB)
Жуманиязов И.Б. Бошқарув ҳисобида даромад ва харажатлар ҳисобини ташкил қилиш усуллари (572 KB)
№4, 2018 йил июль-август
Менглиқулов Б.Ю. Ўстиришдаги ҳайвонлар ҳисоби ва аудитининг ташкилий-услубий жиҳатларини такомиллаштириш (292 KB)
№2, 2018 йил март-апрель
Азизов Ш.У. Божхона аудити методологиясини ривожланган шарқий осиё давлатлари тажрибаси асосида ўрганиш ва уни ўзбекистонда қўллаш имкониятлари (367 KB)
Джуманов С.А. Молиявий ҳисобот ахборотларини халқаро стандартлар асосида компиляция қилишнинг назарий жиҳатлари (324 KB)
Хасанов Б.А.,
Акрамов А.Б.
Бухгалтерский учет и финансовая отчетность товарно-материальных запасов полиграфических предприятий (278 KB)

Pages