Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№4, 2019 йил июль-август
Шоҳаъзамий Ш.Ш.,
Алимов Б.Б.
Суғурта компаниялари инвесторлари манфаати позициясидан бухгалтерия балансини комплекс ретропрогноз таҳлил қилиш методи (862 KB)
№3, 2019 йил май-июнь
Ўришев Қ.О. Акциядорлик жамиятларида хусусий капитал ҳисобининг назарий асосларини такомиллаштириш (631 KB)
Абдусаломова Н.Б. Бошқарув ҳисоби тизимини ривожланиши ва такомиллаштириш йўналишлари (744 KB)
Аликулов А.И.,
Ибрагимова М.М.,
Файзуллаев З.К.
Фермер хўжаликларида узумчилик плантацияларини барпо этиш харажатлари ҳисобини такомиллаштириш (624 KB)
Темирханова М.Ж. Туризм маҳсулотлари харажатлари ҳисобини такомиллаштириш (720 KB)
№2, 2019 йил март-апрель
Калонов М.Б. Автомобиль транспорти корхоналарида асосий воситалар ҳисобини такомиллаштириш (644 KB)
Темирханова М.Ж. Туризм корхоналарида молиявий натижаларни халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш (399 KB)
Тожибоева Ш. А.,
Омонов С.
Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот аудитида таҳлилий амаллардан фойдаланиш (610 KB)
Абдусаломова Н.Б. Қора металлургия саноати корхоналарида маҳсулот таннархини калькуляция қилишни такомиллаштириш йўналишлари (368 KB)
№1, 2019 йил январь-февраль
Ғойибназаров Б. К.,
Ахмеджанов К.Б.
Ялпи ички маҳсулотни харажатлар усулида ҳисоблашни такомиллаштириш (588 KB)

Pages