Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№2, 2021 йил март-апрель
Эшпўлатова З.Б. Даромадларни тан олишда бажарилишларга оид мажбуриятлар: моҳияти ва мезонлари (537 KB)
Abdusalomova N.B.,
Iminov T.I.
Issues of improving non-current assets accounting in accordance with international financial reporting standards (478 KB)
Rizaev N.K. International financial reporting standards in the agricultural sector and their introduction to the practice of Uzbekistan (434 KB)
№1, 2021 йил январь-февраль
Мардонов М.Ш. Корхоналарда инновацион фаолиятни молиялаштириш манбалари ҳисобини такомиллаштириш (747 KB)
Эшбекова З.Т. Молиявий натижаларини ҳисобга олиш ва назорат қилишни такомилаштиришнинг асосий йўналишлари (405 KB)
Темиров Ф.Т. Кўп тармоқли фермер хўжаликларида бухгалтерия ҳисоби шаклларини такомиллаштириш (346 KB)
Маматкулов М.Ш. Ягона ҳисоб - китоб марказида ҳисоб-китоб ишларини такомиллаштириш (510 KB)
№6, 2020 йил ноябрь-декабрь
Менглиқулов Б.Ю. Сут чорвачилигида маҳсулот таннархини калькуляция қилишга услубий ёндашувлар (364 KB)
№5, 2020 йил сентябрь-октябрь
Хажимуратов Н.Ш. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолият узлуксизлигини баҳолашга доир концептуал ёндашувлар (373 KB)
Тўраева М.А. Глобал пандемия шароитида бюджет ташкилотларида бюджет ҳисоби ва назоратини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари (таълим муассасалари мисолида) (348 KB)

Pages