Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит

№5, 2021 йил сентябрь-октябрь
Тулаев М.С. Аудитда муҳимлик даражасини аниқлаш методикасини ривожлантириш (443 KB)
Ахмеджанов К.Б.,
Аҳмаджонов А.K.
Электр энергетика тармоғидаги корхоналарда мҳхс асосида молиявий ҳисоботларни тузиш масалалари (510 KB)
№4, 2021 йил июль-август
Абдусаломова Н.Б. Корхоналар бухгалтерия фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш (381 KB)
Зайнутдинов И.С. Молиявий активларни бошқаришнинг йўллари (346 KB)
Хакимов Н.Н. Таълим тизимида давлат молиявий назорати самарадорлигини таъминлаш (416 KB)
№3, 2021 йил май-июнь
Махсудов Б. Ю.,
Абдувалиев З.М.
Манфаатдор томонлар (стейкхолдерлар)нинг корпоратив ижтимоий масъулиятдаги роли (406 KB)
Абдумуротов Ш.Ш. Корхоналарни ривожлантиришда корхоналарнинг молиявий ҳолати таҳлилининг ўрни (403 KB)
Тошназарова Д.С. Харажатлар ва таннарх тушунчаси, уларнинг мазмуни ва тавсифи (560 KB)
№2, 2021 йил март-апрель
Халеекева З.П. Корхоналарда товар-моддий захираларини самарали бошқариш (404 KB)
Темирханова М.Ж. Туризм махсулотлари ва ҳизматлари харажатлари ҳисобини такомиллаштириш. (460 KB)

Pages