Банк-молия тизими

№2, 2022 йил март-апрель
Артиков Б.А. Пандемия шароитида молия технологияларининг иқтисодиётдаги ўрни (271 KB)
Парпиева Р.А. Масофавий банк хизматларини ташкил этишнинг хориж тажрибаси (301 KB)
Зайниддинов Р.Х. Ўзбекистонда Ислом молиясининг ривожланиши: тўсиқлар ва тавсиялар (695 KB)
Раҳматов Т.С. Банк тизимида анъанавий операциялар орқали тижорат банклари рақобатбардошлигини ошириш (542 KB)
Камилова И.Х.,
Норов А.Р.,
Солижонов М.Р.
Рақамли активлар муомаласининг долзарб масалалари (317 KB)
Курбонбекова М.Т. Марказий банкнинг монетар сиёсатида очиқ бозор инструментининг ўрни (334 KB)
№1, 2022 йил январь-февраль
Абдувалиев С.А. Молия-саноат гуруҳларини ташкил этишдаги асосий жиҳатлар ва истиқболлар (411 KB)
Shermukhamedov B.U. Changes in loan and deposit interest rates in commercial banks (330 KB)
Азларова А.А.,
Хонтураев Б.А.
Ўзбекистонда банк хизматлари сифатини истеъмолчиларнинг психографик портретини шакллантириш асосида баҳолаш тизимини жорий қилиш йўллари (348 KB)
Ван Ченг Клиeнтooриeнтирoвaнный пoдхoд к сoвeршeнствoвaнию мaркeтингoвoй дeятeльнoсти кoммeрчeскoгo бaнкa (525 KB)

Pages